FAQ majiteľov vozidiel


FAQ: Často kladené otázky a odpovede na ne

Cieľom spoločnosti CarGarantie je poskytovať Vám optimálny servis v oblasti záruky. Zhrnuli sme pre Vás prehľad často kladených otázok a odpovedí na ne. Pokiaľ sa Vaša otázka medzi nimi nenachádza, obráťte sa na naše ServiceCenter:

TEL: +421 233 456 631
E-MAIL: info@cargarantie.sk
FAX: +421 233 456 653

V tuzemsku sa obráťte na Vášho predajcu. Predajca tieto škody odstráni a vyúčtovanie prebehne priamo s CarGarantie. Pre Vás to znamená pohodlnú a plnohodnotnú podporu. V prípade, že Váš predajca nie je priamo vo Vašej blízkosti, nahláste škodovú udalosť na hotline linke CarGarantie. Opravu je možné vykonať v ktoromkoľvek zmluvnom servise Vašej značky – v rámci celej Európy.

Prosím kontaktujte v takomto prípade Vášho predajcu, ktorý Vám môže tieto podklady opätovne vytlačiť a odovzdať Vám ich.

Váš Predjca Vám rád poskytne informácie o možnostiach predĺženia, ako aj o cenách. 

Nie, záruka sa skončí automaticky s ukončením dohodnutej doby platnosti.

Prosím zašlite nám všetky dôležité údaje e-mailom, faxom alebo poštou. 

E-mail: info@cargarantie.sk

Fax: +420 233 089 820

Adresa: Lemböckgasse 49, Haus 2, Stiege E; 1230 Wien; Rakousko

Áno, je to možné. Riskujete tým ale to, že možno prídete o svoj nárok na záruku, pretože v spornom prípade budete musieť dokázať, že neuskutočnenie údržby, resp. realizácia údržby, ktorá nebola v súlade s predpismi, nebola príčinou vzniknutých škôd.

Áno, záruka platí v rámci celej Európy.

Kontakt na CarGarantie
ServiceCenter

Radi Vám pomôžeme v prípade akýchkoľvek otázok:

TEL: +421 233 456 631
FAX: +421 233 456 653

E-MAIL: info@cargarantie.sk