Kontakt na CarGarantie


Radi Vám pomôžeme v prípade akýchkoľvek otázok.

Ak potrebujete informácie týkajúce sa záruk, záručnýchpodkladov, objednať reklamné materiály alebo si prajeteporadenstvo, obráťte sa prosím na naše ServiceCenter:

TEL +421 233 456 631

MAIL info@cargarantie.sk

FAX +421 233 456 653

Potrebujete schválenie opravy alebo máte otázky týkajúcesa škodovej udalosti? Kontaktuje naše oddeleniespracovania škodových udalostí:

Pondelok až piatok od 8.00 hod. do 17.00 hod.

TEL +421 233 456 637

MAIL skody@cargarantie.sk

FAX +421 233 456 653

Ak si želáte podať sťažnosť, použite prosím nasledujúce kontaktné údaje:

TEL +421 233 456 631

MAIL info@cargarantie.sk

FAX +421 233 456 653