Byť blízko zákazníka


Byť blízko zákazníka: Servis bez kompromisov

Záruka je len taká dobrá ako je servis v prípade záručnej udalosti. Preto pracuje spoločnosť CarGarantie každý deň na zdokonalení nových služieb a na inováciách, aby mohla ponúknuť rozsiahly servis a istotu – od záručnej zmluvy až po realizáciu škodovej udalosti. Profesionalita, kompetencia, pokrok a prvotriedna ponuka sú samozrejmosťou.

Komplexný servis špecialistov
Oddelenie spracovania škodových udalostí
Potrebujete schváliť opravu alebo máte otázky ku škodovej udalosti? Kontaktuje jednoducho naše oddelenie spracovania škodových udalostí:
Od pondelka do piatka od 8.00 do 17.00 hod.
Tel.:  +421 233 456 637
E-mail: skody@cargarantie.sk
Fax: +421 233 456 653

ServiceCenter
V prípade poskytnutia informácií týkajúcích sa záruk, záručných podkladov, reklamných prostriedkov alebo ak potrebujete poradiť, obráťte sa prosím na naše servisné centrum:
Tel.: +421 233 456 631
E-mail: info@cargarantie.sk
Fax: +421 233 456 653

Kontakt a služby

Kontakt a služby