Služby


CarGarantie – viac než len poisťovateľ záruky

Ako poskytovateľ služieb v obchode s automobilmi sa snažíme našim partnerom okrem bezpečnosti ponúknuť predovšetkým kvalitu, servis a ďalšie doplnkové služby, ktoré môžu prispieť k úspešnému obchodu. Známe automobilové značky, dovozcovia a kvalifikované autosalóny po celej Európe dôverujú nášmu know-how.

Kontakt a služby

Kontakt a služby