Vlastná záruka predajcu


Vaša vlastná záruka predajcu od CarGarantie: Vy ste šéfom

Vlastná záruka predajcu od CarGarantie ponúka pri vybavovaní tohoto druhu vlastnej záruky optimálnu podporu v správe záruk a likvidácii škôd pri vlastnom riziku. 

 • Externé vybavovanie /manažment škôd a kontrola prostredníctvom CG pri vlastnom riziku
 • Vývoj vlastnej záruky predajcu prispôsobenej potrebám a požiadavkám trhu
 • Správa záruk
 • Likvidácia škôd
 • Odporúčanie na tvorbu rezerv
 • Marketingová podpora
 • Individuálne vyhodnotenia
 • Detailné informácie pre manažment

Vaše výhody:

 • Optimálna realizácia vlastnej záruky
 • Neutrálne vyhodnotenie škôd a ich likvidácia
 • Lepšia kalkulácia rizika
 • Podpora procesu optimalizácie nákladov
 • Pomoc pri školeniach a marketingových konceptoch
 • Neutrálna kontrola
 • Právne overené záručné dokumenty
 • Vysoká istota plánovania

Kontakt a služby

Kontakt a služby