CarGarantie


CarGarantie: Pre komplexnú starostlivosť bez rizika

Pri modele poistenia záruky CarGarantie nesie spoločnosť CG Car-Garantie Versicherungs-AG riziko v plnej výške a ponúka Vám optimálny komplexný servis. 

 • Pre každú potrebu optimálne záručné produkty a produkty zamerané na udržanie zákazníkov
 • Kompletné prevzatie rizika pri poistených nákladoch na opravu
 • Osobné poradenstvo, školenie a starostlivosť prostredníctvom odborných poradcov 
 • Hlásenie škôd 365 dní v roku, nepretržite a po celej Európe
 • Starostlivosť prostredníctvom servisného centra CG
 • Likvidácia škôd a platba v priebehu niekoľkých dní
 • Individuálne marketingové koncepty, ako aj komplexná marketingová podpora
 • Model provízií a podielu na zisku
 • Detailné informácie pre manažment

Vaše výhody:

 • Individuálne a potrebám odpovedajúce produkty 
 • Odbremenenie vlastného personálu vďaka kompletnému servisu CG v rámci celého záručného procesu
 • Zabezpečenie likvidity a pozitívny rating
 • Bezplatné poradenstvo, školenia, CG-softvér
 • Neutrálne posúdenie škôd, rozlišovanie medzi zárukou a ručením
 • Posilnenie imidžu doplnkovými marketingovými opatreniami
 • Neutrálna, spoľahlivá kontrola v rámci záruky
 • Viac zdrojov pre Vašu kľúčovú obchodnú činnosť 

Kontakt a služby

Kontakt a služby