Záruka na jazdené vozidlá


Záruka na jazdené vozidlá: Podpora kvality Vašich jazdených vozidiel

Záruka je dôležitým znakom kvality, aby bolo možné sa profilovať voči súkromnému predaju. Okrem toho si zabezpečíte trvalejšiu väzbu na zákazníka, dodatočné tržby a ďalšie následné obchody. 

 • Krytie nákladov na 12, 24, resp. 36 mesiacov
 • Po uplynutí záruky: možnosť predĺženia záruky
 • Krytie nákladov podľa individuálnych požiadaviek až po kompletné krytie
 • Likvidácia škôd skúsenými odborníkmi
 • Rozsiahla marketingová podpora

Vaše výhody:

 • Odlíšenie sa od súkromného predaja
 • Ochrana v prípade ručenia za vecné chyby/záruky
 • Optimálna väzba zákazníkov na Váš autosalón
 • Zvýšenie kvality jazdeného vozidla
 • Posilnenie imidžu vďaka dodatočnej ponuke služieb
 • Podpora obchodu v oblasti popredajných služieb

Kontakt a služby

Kontakt a služby