Záruka mobility


Záruka mobility: Poistenie v prípade poruchy vozidla

Ako doplnok záruky Vám CarGarantie ponúka možnosť zaistiť Vašich klientov aj pred nečakanými nákladmi v prípade poruchy vozidla. Záruka mobility od CarGarantie preberá okrem nákladov spojených s odtiahnutím v prípade poruchy vozidla aj všetky ostatné možné výdavky, ktoré sa v dôsledku poruchy vozidla môžu vyskytnúť.

  • Ochrana pred nečakanými nákladmi v prípade poruchy vozidla
  • Spätné obnovenie chodu vozidla
  • Prevzatie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla
  • Poskytnutie náhradného vozidla
  • Pokračovanie v jazde alebo návrat prostredníctvom iných dopravných prostriedkov

Vaše výhody:

  • Profilovanie sa u Vášho zákazníka vďaka doplnkovému produktu
  • Silnejšia väzba zákazníkov na Váš autosalón
  • Podpora obchodu v oblasti popredajných služieb
  • Odlíšenie sa od konkurencie
  • Dodatočné zhodnotenie záruky

Kontakt a služby

Kontakt a služby