Viazanosť so zákazníkmi


Možnosti bližšieho kontaktu so zákazníkmi: Programy na dlhodobé pripútanie zákazníkov

Tým najjednoduchším, avšak ešte vždy najúčinnejším nástrojom pripútania si zákazníkov je záruka. Túto šancu využíva CarGarantie so svojimi efektívnymi programami na spojenie so zákazníkmi, či už je to v rámci nadväzujúcej predĺženej záruky pre nové vozidlá, záruky pre jazdené vozidlá alebo predĺženia záruky. 

Program kontaktu so zákazníkmi

 • Komplexný mailing-program
 • Osobná zákaznícka karta 
 • Individuálny dizajn daného predajcu
 • Pravidelné kontaktovanie zákazníkov v mene Vášho autosalónu
 • Zasielanie mesačného protokolu s údajmi oslovených zákazníkov

Program predĺženia záruky

 • Oslovovanie zákazníkov za účelom predĺženia záruky
 • Ponuka predĺženia záruky zákazníkom
 • Predchádzajúca kontrola údajov, či existuje možnosť predĺženia záruky 
 • Voliteľný spôsob oslovenia zákazníka vo forme listov individuálny v mene daného predajcu alebo len neutrálny list v mene CG

Vaše výhody:

 • Silnejšia väzba zákazníka na Váš autosalón
 • Vyššia identifikácia Vašich zákazníkov s Vaším autosalónom
 • Posilnenie imidžu služieb zákazníkom
 • Následné obchody v oblasti autoservisu a príslušenstva
 • Vymedzenie sa voči konkurencii a súkromnému trhu
 • Kompletná realizácia prostredníctvom CarGarantie: koncepcia, forma, produkcia a zasielanie protokolov na mesačnej báze
 • Žiadne náklady: úspora času pre vlastnú hlavnú obchodnú činnosť
 • Mesačné zasielanie protokolu: vďaka tomu je možná následná telefonická podpora

Kontakt a služby

Kontakt a služby