Nadväzujúca predĺžená záruka na nové vozidlá


Nadväzujúca predĺžená záruka na nové vozidlá: Optimálna ponuka záruky v nadväznosti na záruku poskytujúcu výrobcom

V dnešnej dobe je dvoj- alebo trojročná záruka výrobcu štandardom. Nadväzujúcou predĺženou zárukou na nové vozidlá od CarGarantie ponúkate svojim zákazníkom počas ďalších rokov istotu aj po uplynutí záruky ponúkanej výrobcom. Okrem toho si zabezpečíte jeho väzbu na Váš autosalón minimálne na ďalší rok. 

 • Nadväzujuca predĺžená záruka na záruku poskytovanú výrobcom na 12, 24, resp. 36 mesiacov
 • Pri uplynutí záruky: možnosť predĺženia záruky
 • Krytie nákladov podľa individuálnych požiadaviek až po kompletné krytie
 • Rýchla a jednoduchá likvidácia škôd
 • Nadväzujúca predĺžená záruka na nové vozidlá ako účinný nástroj na podporu predaja

Vaše výhody:

 • Účinné väzba so zákazníkmi aj po uplynutí záruky výrobcu
 • Vyššia konkurencieschopnosť vďaka predĺženiu záruky
 • Odlíšenie sa od konkurencie
 • Zvýšenie následných predajov
 • Podpora predaja v oblasti popredajných služieb
 • Posilnenie imidžu vďaka dodatočnej ponuke služieb
 • Vyššia spokojnosť zákazníkov

 

 

Kontakt a služby

Kontakt a služby