Kompetencie


Produktové portfólio spoločnosti CarGarantie – profesionálne a orientované na služby

CarGarantie dopĺňa svoju produktovú paletu postupne podľa aktuálnych požiadaviek trhu. Tak ponúka špecialista na poskytovanie záruky svojim partnerom okrem klasických záručných programov pre nové a jazdené vozidlá aj špeciálne riešenia pre oblasť motocyklov.

Prostredníctvom asistenčnej služby získava zákazník okrem toho aj dôležité zaistenie pri neočakávaných nákladoch v prípade poruchy vozidla.

Kontakt a služby

Kontakt a služby