Čo robiť v prípade škodovej udalosti?


Rýchly servis je našou silnou stránkou

Čo robiť, keď sa vyskytne škodová udalosť? Je to úplne jednoduché: v tuzemsku sa obrátite na svojho predajcu. On odstráni škody a vyrovná sa priamo s CarGarantie. Pre Vás to znamená pohodlnú a plnohodnotnú podporu. V prípade, že Váš predajca nie je priamo v blízkosti, nahláste škodovú udalosť na hotline linke CarGarantie. Opravu je možné vykonať v ktoromkoľvek zmluvnom servise Vašej značky – po celej Európe.

Kontakt a služby

Kontakt a služby