Predseda predstavenstva Axel Berger prechádza do dozornej rady, jeho nástupcom je Dr. Marcus Söldner


Predseda predstavenstva spoločnosti CarGarantie Axel Berger (62) prechádza od 1. januára 2019 do dozornej rady spoločnosti. Funkciu predsedu predstavenstva prevezme Dr. Marcus Söldner a spolu s Wolfgangom Bachom, členom predstavenstva pre financie a všeobecnú správu, bude viesť spoločnosť.

Po viac ako 20-ročnej činnosti v predstavenstve, z toho 12 rokov ako predseda predstavenstva, sa Axel Berger rozhodol prejsť do dozornej rady. Axel Berger začal pracovať v CarGarantie už v roku 1989 a prešiel rozličnými vedúcimi pozíciami v oblasti obchodu až po pôsobenie v predstavenstve. Okrem jeho veľmi silnej operatívnej činnosti v oblasti predaja mali na úspech spoločnosti vplyv predovšetkým neustále strategické rozhodnutia – naposledy založenie medzinárodnej spolupráce IWS. Vďaka súčasnému objemu poistného vo výške 200 miliónov eur a spolupráci s viac ako 40 výrobcami a 23000 predajcami sa špecializovaný poistiteľ z mesta Freiburg vyvinul z národnej spoločnosti na spoločnosť s vedúcim postavením na európskom automobilovom trhu v oblasti poistenia záruk. Spoločnosť má v súčasnosti medzinárodné zastúpenie v Európe a Ázii, v 22 krajinách.

Nový predseda predstavenstva Dr. Marcus Söldner (47) je 2,5 roka členom predstavenstva spoločnosti CarGarantie a až po vymenovanie za predsedu predstavenstva zodpovedal za západoeurópske, východoeurópske a ázijské trhy, ako aj v oblasti Business Development a a marketingu. Pred príchodom do spoločnosti CarGarantie pôsobil v rozličných medzinárodných vedúcich pozíciách v automobilovom sektore, okrem iného v spoločnostiach Allianz, BMW Group a Nissan.
Po pôsobení vo funkcii konateľa spoločnosti Nissan Global Reinsurance, Ltd., kde zodpovedal za globálne riadenie poisťovacej činnosti spoločnosti Nissan, nastúpil v roku 2016 do spoločnosti CarGarantie.

Wolfgang Bach (60) zodpovedá ako člen predstavenstva pre financie a všeobecnú správu za oblasti financie, Controlling, Produktcontrolling, IT a Human Resources. V súvislosti s prechodom pána Axela Bergera do dozornej rady prevezme ďalšie interné oblasti, ako sú spracovanie záruk a právne oddelenie. Pred príchodom do spoločnosti CarGarantie pôsobil v rozličných funkciách v predstavenstve koncernu Gothaer.

Hlavným cieľom predstavenstva je ďalšie budovanie vedúcej pozície na európskom trhu. Stredobodom bude rozširovanie spolupráce s predajcami a výrobcami, ako aj vytváranie nových  produktov v záručnom sektore a kontakte so zákazníkmi a ďalšie posilňovanie servisných služieb.

Axel Berger, predseda predstavenstva (v strede), Wolfgang Bach, člen predstavenstva zodpovedný za financie a všeobecnú správu (vľavo), Dr. Marcus Söldner, člen predstavenstva zodpovedný za obchod (vpravo)