Kto je CarGarantie?


Naše nové prezentačné video

Ako profitujú predajcovia a výrobcovia automobilov zo záruk. Kto je CarGarantie? A ako môže spoločnosť CarGarantie úspešne podporiť implementáciu vhodných záručných programov? Všetkými týmito otázkami sa zaoberá naše nové prezentačné video.

Toto video sa bude využívať v budúcnosti napríklad na veľtrhoch a iných podujatiach v stánkoch CarGarantie, aby sme Vám mohli poskytnuť kompaktný pohľad na našu firmu. Môžete si ho samozrejme pozrieť aj na našich webových stránkach: